รับนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 จากชั้น ม.3 เดิม (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 65
ยืนยันสิทธิ์นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อจัดแผนการเรียน ม.3 เดิม ขึ้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 65
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3 เดิม) เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 65
แจ้งความจำนง
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 65
กำหนดการและขั้นตอนการแจ้งความจำนง
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 65