ข่าวประกาศกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประกาศผลการพิจารณาสรรหาร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาสรรหาร้านค้าจำหน่ายในโรงอาหาร ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศสรรหาร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 63
ประกาศสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 63
ประกาศสรรหาบริษัทตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 63