ข่าวประกาศกลุ่มงานบริหารบุคคล
ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสาร
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 63
ประกาศการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 62