ข่าวประกาศกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาชั้น 10 ห้องปฏิบัติการวิทยากศาสตร์
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 63
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน (e-bidding)
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 63
ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุ
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ ปีการศึกษา2562
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 62