ข่าวประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ
ตารางสอนสำหรับครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 64
กำหนดประกาศผลสอบปลายภาค และปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 64
การขอเอกสารหลักฐานการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 64
เอกสารประกอบการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 64
ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 64
ตารางสอนสำหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 64
ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 64
ขั้นตอนการกรอกคะแนนผ่านเว็บไซต์
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
ประกาศเรื่องการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 63
ตารางห้องสอบ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 63
โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 63
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63