ข่าวประกาศฝ่ายบริหารวิชาการ
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 62
เชิญชวนออกแบบป้ายไวนิลสำหรับทิ้งขยะแบบแยกประเภท
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 62
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดสอนชดเชย
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 62
ตัวอย่างเอกสาร PLC สามารถ download ได้แล้วที่นี่
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
ตารางสอนสำหรับครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 62
ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 62
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 62
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 62
เอกสารประเมิน ว.21 ดาวน์โหลดที่นี่
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 62
กิจกรรมเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 62