ข่าวประกาศกลุ่มงานบริหารวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 63
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ความสามรถพิเศษฟุตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 63
ประกาศการรับนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 63
ประกาศการรับนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 63
ประกาศเลื่อนกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา (English Gifted)
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 63
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปี
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบภาคปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 63
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 (ม.3 เดิม) เข้าศึกษาต
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 63
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 63
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Eng
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 63
ตารางห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 62
เชิญชวนออกแบบป้ายไวนิลสำหรับทิ้งขยะแบบแยกประเภท
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 62
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดสอนชดเชย
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 62
ตัวอย่างเอกสาร PLC สามารถ download ได้แล้วที่นี่
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
ตารางสอนสำหรับครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 62