ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนออนไลน์ทุกระดับชั้น
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
ประกาศปิดสถานศึกษาและเลื่อนการรับสมัครนักเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63
ประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงการสอบคัดเลือกนักเรียน
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 63
ประกาศ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 63
ประกาศ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนความสามารถด้านนาฏศิลป์และการแสดง
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 63
ประกาศผลสอบ NMR.B.D. Challenging Test 2020
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 63
โครงการทดสอบ NMR.B.D. Challenging Test 2020
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 63
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 63
การพิจารณาสรรหาร้านค้าจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 62
CONGRATULATIONS
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 62
กีฬาบดินทรเดชาสัมพันธ์ ครั้งที่16
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 62
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 62
ระบบรับสมัครสอบ Pre-Entrance โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 2020
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 62
สอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 62
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 62
การพัฒนาครูแนวใหม่ ว21
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 62
มุทิตาปูชนียาจารย์
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 62