ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก หลังปิดเรียนกรณีพิเศษ สถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เปิดเรียนวันแรก หลังจากหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด ได้จัดให้นักเรียนสลับกันมาเรียนเป็น ๒ กลุ่ม ๆ ละไม่เกิน ๒๕ คนและมาเรียนแบบวันเว้นวัน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2564,23:40   อ่าน 148 ครั้ง