ข่าวประกาศกลุ่มงานบริหารวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบภาคปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
               ขอให้นักเรียน ม.3 ของ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ไปดำเนินการสอบภาคปฏิบัติเพื่อเข้าแผนการเรียน ออกแบบตกแต่งภายใน และแผนการเรียนศิลปะการแสดง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2563,16:48   อ่าน 511 ครั้ง