ข่าวประชาสัมพันธ์
การสำรวจความสมัครใจรับวัคซีนสำหรับนักเรียนชายอายุ 12-15 ที่มีความประสงค์รับวัคซีนเข็ม 2
เรื่องการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในนักเรียนชายอายุ12 - 15 ปี (ไม่มีใบนัดจากการฉีดครั้งก่อน)
 
       เนื่องจากการกำหนดฉีดวัคซีนเข็ม 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ในวันที่ 2 พ.ย.นี้ เดิมทางรพ.ไม่มีใบนัดให้นร.ชายกลุ่มอายุระหว่าง 12 -15 ปี แต่บัดนี้โรงพยาบาลสามารถดำเนินการฉีดเข็ม 2 ให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวได้แล้ว โดยให้นร.ยืนยันตามความสมัครใจ
        ดังนั้นนักเรียนชายอายุ 12-15 ปี ที่ได้รับเข็มแรก ที่มีความประสงค์จะรับเข็มสองโดยผู้ปกครองต้องยินยอม เข้ากรอกยืนยันความประสงค์ตามลิงก์ที่แนบมา
       ขั้นตอนการเข้ายืนยันเพื่อรับเข็มสองในนักเรียนชาย 12 -15 ปี เมื่อเข้าลิงก์ http://computerbodin3.com/home/?page_id=606 ไปแล้ว
       1. ตรวจสอบรายชื่อ
       2. เมื่อพบรายชื่อ ให้กดเข้าไปกรอกแบบฟอร์มยืนยันข้อมูล ขอให้ตรวจสอบให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเลขประจำตัวนักเรียน และเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 
      กรอกข้อมูลได้ถึง 28 ต.ค.64
 


โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2564,20:04   อ่าน 254 ครั้ง