ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทดสอบ NMR.B.D. Challenging Test 2020
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ดำเนินการสอบ NMR.B.D. Challenging Test 2020
ก่อนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และการประชุมชี้แจงการศึกษาต่อ (Open House)
ให้กับผู้ที่สนใจในการนำนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2563,13:14   อ่าน 634 ครั้ง