ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา คำนึงถึงความสำคัญของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงจัดกิจกรรมติว O-NET ในรายวิชาคณิตศาสตร์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันพฤหัสบดี ในวันทีค่ 6 - 30 มกราคม 2563 เวลา 07.20-08.20น. เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2563,09:54   อ่าน 476 ครั้ง