ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ประชุมผู้ปกครองเพื่อติดตามผลการเรียน 
ส่งเสริมนักเรียนให้เรียนจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด ขอรับการสนับสนุนการศึกษา
และแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2562,09:46   อ่าน 416 ครั้ง