ภาพกิจกรรม
โครงการค่าย วิทย์รักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่7
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ได้จัดกิจกรรม "วิทย์รักษ์ธรรมชาติ" เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักษ์ป่า รักษ์สัตว์ รักษ์ธรรมชาติ รู้คุณค่าสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้กิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2562,14:20   อ่าน 409 ครั้ง