ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 มิ.ย. 63 ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
10 มิ.ย. 63 ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
07 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือกรอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
06 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือกรอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
05 มิ.ย. 63 ประกาศผลสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
04 มิ.ย. 63 ประกาศผลสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
03 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
02 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563