ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ม.ค. 63 ถึง 15 ม.ค. 63 ค่าย EP
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็ก/งานปีใหม่
09 ม.ค. 63 ตรวจสุขภาพครู